TB số 184/TB-ĐHHĐ ngày 03/12/2021 về việc thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 tại Hội đồng GSCS Trường Đại học Hồng Đức

Công văn về việc đánh giá năng lực ngoại ngữ ứng viên

Hướng dẫn xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 thích ứng với tình hình dịch COVID-19

Công văn đánh giá năng lực ngoại ngữ ứng viên, công khai báo cáo kết quả xét

Danh mục hội đồng kinh tế năm 2021

Quyết định về việc lập tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn của ứng viên xét công nhận đạt chuẩn Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021

Quyết định về việc lập tổ thẩm định khả năng giao tiếp tiếng Anh của ứng viên xét công nhận đạt chuẩn Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021

Kế hoạch làm việc của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hồng Đức năm 2021

Danh sách ứng viên

Hồ sơ ứng viên Ngô Chí Thành

Hồ sơ ứng viên Đỗ Ngọc Đài

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn công nhận chức danh phó Giáo sư năm 2021 của hội đồng cơ sở Trường ĐH Hồng Đức ( Điều chỉnh 04/11/2021)

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn công nhận chức danh phó Giáo sư năm 2021 (điều chỉnh)

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn công nhận chức danh phó Giáo sư năm 2021

Quyết định về việc thành lập HĐGSCS năm 2021

Quyết định bổ nhiệm chức danh Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021

Thông báo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021